Om ÅI

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt skapa en återvinning som är långsiktig hållbar.

 

Läs mer om:

Snabbval

Återvinningsområden

ÅI:s medlemmar hanterar 11 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial i drygt 300 anläggningar. Mer än 50 procent av avfallet materialåtervinns.
 
Företagen arbetar inom många olika återvinningsområden. Om du letar efter ett företag inom ett speciellt område klicka på länken nedan.
 

Återvinningsnytt

Läs våra nyhetsbrev här.

 

Du kan även löpande få våra nyhetsbrev kring ÅI:s verksamhet och branschens utveckling genom att registrera dig här.

Mer om ÅI

ÅI är den branschorganisation som företräder återvinningsföretagen i Sverige. 

Vi är en bransch i tillväxt med stora utvecklings- och affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinning har en nyckelroll.

Medlemmarna omsätter mer än 20 miljarder kronor och har drygt 6000 anställda.

 

Återvinningsindustrierna

ÅI:s konferens för mer cirkulära material- och produktflöden

Konferens 4
Den 15 maj hade ÅI en konferens med temat Öka konkurrenskraften för cirkulära material och produkter.

Miljöminister Karolina Skog deltog, liksom regeringens tidigare utredare av Cirkulär ekonomi, Ola Alterå. Under eftermiddagen diskuterade konferensdeltagarna också i workshops kring hur vi kan skapa mer cirkulära material- och produktflöden utan värdeförluster.


Läs mer 

 • ÅI:s åtagande för bättre sortering och ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall

  Som första branschförening har ÅI:s medlemmar beslutat om ett frivilligt åtagande att följa Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning. Ett viktigt syfte är att öka återvinningen och skapa mer cirkulära materialflöden.

  Bygg- och rivningsavfall utgör en stor del av den totala mängden avfall som genereras, ca 9 Mton. Om alla aktörer i kedjan ställer krav på att riktlinjerna för bygg- och rivningsavfall följs så skulle det leda till en betydligt högre återvinningsgrad, renare fraktioner och att farligt avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt.
   
  - Vi uppmanar nu fastighetsägare och byggherrar, bygg- och rivningsföretag att göra samma åtagande, säger Britt Sahleström, och poängterar vikten av samarbete i hela värdekedjan. För knappt ett år sedan ordnade vi en workshop tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Byggmaterialindustrierna kring dessa frågor och intresset är mycket stort för ökat samarbete för att driva på utvecklingen. 
   
  Läs mer
 • ÅI genomförde utbildning kring riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

  2016-12-08

  Den 7 dec arrangerade ÅI en utbildning kring Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning.

  Läs mer
 • Avsevärt utrymme för ökad konkurrens enligt nordisk rapport om avfallsmarknaden

  2016-02-24

  De nordiska konkurrensmyndigheterna har publicerat en rapport om konkurrenssituationen på de nordiska avfallsmarknaderna. ÅI välkomnar rapporten vars huvudslutsats är att det finns ett omfattande utrymme att öka konkurrensen på avfallsmarknaderna i de nordiska länderna.

  Läs mer