Om ÅI

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt för att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar. Läs mer om vår Uppförandekod och Värdegrund

 

Stämma och konferens 15 maj 2017

ÅI arrangerar stämma och konferens i Stockholm den 15 maj. Läs mer 

Snabbval

Återvinningsområden

ÅI:s medlemmar hanterar 11 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial i drygt 300 anläggningar. Mer än 50 procent av avfallet materialåtervinns.
 
Företagen arbetar inom många olika återvinningsområden. Om du letar efter ett företag inom ett speciellt område klicka på länken nedan.
 

Återvinningsnytt

Läs våra nyhetsbrev här.

 

Du kan även löpande få våra nyhetsbrev kring ÅI:s verksamhet och branschens utveckling genom att registrera dig här.

Mer om ÅI

ÅI är den branschorganisation som företräder återvinningsföretagen i Sverige. 

Vi är en bransch i tillväxt med stora utvecklings- och affärsmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinning har en nyckelroll.

Medlemmarna omsätter mer än 20 miljarder kronor och har drygt 6000 anställda.

 

Återvinningsindustrierna

ÅI agerar för hållbar hantering av bygg- och rivningsavfall

ÅI:s medlemmar har åtagit sig att följa Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning.
 
Vi uppmanar nu fastighetsägare, bygg- och rivningsföretag att göra samma åtagande. 
 
 • ÅI genomförde utbildning kring riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

  Den 7 dec arrangerade ÅI en utbildning kring Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning.

  Under utbildningen diskuterades innebörden i riktlinjerna innebär och vad företag som hanterar bygg- och rivningsavfall behöver känna till. Fokus var riktlinjernas innehåll samt tolkning och tillämpning.
  Läs mer
 • Avsevärt utrymme för ökad konkurrens enligt nordisk rapport om avfallsmarknaden

  2016-02-24

  De nordiska konkurrensmyndigheterna har publicerat en rapport om konkurrenssituationen på de nordiska avfallsmarknaderna. ÅI välkomnar rapporten vars huvudslutsats är att det finns ett omfattande utrymme att öka konkurrensen på avfallsmarknaderna i de nordiska länderna.

  Läs mer
 • Ny rapport om återvinningens klimatnytta

  2015-11-20

  Materialåtervinning ger lägre utsläpp än produktion av ny råvara och lägre utsläpp än förbränning. Det gäller för alla de material som har undersöks i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle och Danmarks Tekniska Universitet.

  Läs mer