Välkommen till en utbildning om när avfall upphör vara avfall

Den 19 september presenterar Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen sin vägledning om när avfall upphör att vara avfall för Återvinningsindustriernas medlemmar.

Tid: 13.00-16.30
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Kostnad: 990 kronor, exklusive moms (självkostnadspris)
 
Medverkande:
Helen Lindqvist, Naturvårdsverket
Elin Andersen, Naturvårdsverket 
Elisabeth Österwall, Naturvårdsverket
Henrik Hedlund, Kemikalieinspektionen
 
Program
13.00  ÅI hälsar alla välkomna
               Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen inleder
13.10  Hur avfall kan upphöra att vara avfall
13.30  Steg för steg vid återvinningsprocessen 
13.50  Efter att avfall upphört att vara avfall
14.20  Kaffe
14.40  Presentation av case  
15.00  Diskussion och frågor 
15.50  Avslutning Naturvårdsverket
16.00  Utrymme för fortsatt intern diskussion
16.30  Avslutning
 

Anmälan görs senast den 14 september via formuläret nedan:

* Obligatorisk information