Fler jobb och lägre utsläpp i en mer cirkulär ekonomi

19 oktober 2015

Romklubbens rapport, The Circular Economy and Benefits for Society, presenterades nyligen vid ett seminarium med fokus på jobb och utsläppsminskningar i Bryssel.

Uppskattningsvis kan det skapas 100 000 nya jobb i Sverige, 75 000 i Finland, 200 000 i Holland, 400 000 i Spanien och en halv miljon i Frankrike. Detta bygger på att länderna effektiviserar sin materialanvändning, blir 25 procent mer energieffektiva och halverar användningen av fossila bränslen till fördel för förnybar energi. En effektiviserad materialanvändning uppnås främst genom förlängning av produkters livslängd, design för återanvändning av komponenter samt genom att jungfruliga råvaror ersätts med återvunnet material. Återvinningsindustrierna har varit delfinansiär av den första rapporten från Romklubben som togs fram för Sverige.