ÅI genomförde utbildning kring riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

8 december 2016

Den 7 dec arrangerade ÅI en utbildning kring Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning.

Under utbildningen diskuterades innebörden i riktlinjerna innebär och vad företag som hanterar bygg- och rivningsavfall behöver känna till. Fokus var riktlinjernas innehåll samt tolkning och tillämpning.