Inspirationspriset 2006

1 januari 2006

Annika Helker Lundström VD Återvinningindustrierna, delade ut det nyinstiftade inspirationspriset till IKEA of Sweden för bordet BÖLSÖ i återvunnen plast. Priset togs emot av Maria Winka som är designer och formgivare på IKEA of Sweden och den som kläckte idén till bordet BÖLSÖ.

Inspirationspriset delas ut till företag för nyskapande, kreativa och användbara grepp vid produktutveckling med återvunnen råvara som bas.

Motivering

IKEA of Sweden har använt återvunnen plast på ett nyskapande och kreativt sätt i utvecklingen och produktionen av bordet BÖLSÖ. Dyra jungfruliga konstruktionsplaster har ersatts med resurssnål återvunnen förpacknings-PET. IKEA of Sweden och BÖLSÖ är därmed ett framåtsiktande exempel i användningen av framtidens främsta råvara.

Maria Winka tar emot Inspirationspriset