Inspirationspriset 2009

1 januari 2009

Naturfotografen Mattias Klum delade ut Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2009 till KarlsonHus för lågenergihuset EKOMER. KarlsonHus får priset för sitt EKOMERhus, isolerat med återvunnet glas istället för fossil cellplast.

Motiveringen lyder:

"Återvinningsindustrierna Inspirationspris 2009 går till KarlsonHus för användning av skumglas i sitt hus EKOMER. KarlsonHus har med stark drivkraft och kreativt nytänkande bytt ut traditionella byggmaterial mot återvunnen råvara och erbjuder detta aktivt till sina kunder. Istället för fossil cellplast använder KarlsonHus den industriella råvaran skumglas ihusgrunden. Detta ger en minskning av energiresursanvändningen vid byggnationen med närmare 60 % samtidigt som det minskar deponeringen av återvunnet förpackningsglas i Sverige.

KarlsonHus har varit en av de drivande kunderna för att det skall etableras en industriell tillverkning av skumglas i Sverige. KarlsonHus är föregångare i sin bransch. De bryter gängse tankebanor och arbetar för att öka kvalitet och miljöprestanda i sitt lågenergihus Ekomer".

Mattias Klum, Kennet Karlsson och Annika Helker Lundström Foto: Henry Moshizi