Inspirationspriset 2010

1 januari 2010

Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2010 tilldelas Coca-Cola Sverige för PlantBottle-flaskan, som innehåller 50 % återvunnen plast och 15 % plast från förnybart växtmaterial. Priset delades ut av Daniel Johansson, statssekreterare på Näringsdepartementet.

Med PlantBottle-flaskan tar Coca-Cola ett helt nytt grepp. Förutom att den innehåller 50 % återvunnen plast, så för Coca-Cola också in förnybar råvara som kan återvinnas och återanvändas i nya plastflaskor, fortsätter Britt Sahleström. Flaskan minskar utsläppen av koldioxid med ca 40 procent* i jämförelse med en PET-flaska från oljebaserad plast. Coca-Colas beslutsamhet att driva denna utveckling har också lett till nya utvecklingssamarbeten mellan företag i återvinnings- och produktionskedjan.

Motiveringen lyder:
”Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2010 tilldelas Coca-Cola Sverige för användning av återvunnen plast och plast från förnybart växtmaterial i PlantBottle-flaskan. Coca-Cola har på ett innovativt sätt, med en helhetssyn och långsiktig affärsmässighet bytt ut jungfrulig plast i sina PET-flaskor och varit en föregångare att efterfråga återvunnen råvara.

Med den nya PlantBottle-flaskan tar Coca-Cola ett betydelsefullt steg att producera återvinningsbara PET-flaskor, där också förnybar råvara ingår i plasten. Genom att ha utvecklat en process som innebär att flaskan har samma plastkvalitet som övriga PET-flaskor kan de återvinnas i nuvarande system. Coca-Colas målmedvetna arbete att både öka andelen återvunnen plast och förnybar råvara i PET-flaskorna visar på ett föredömligt sätt hur resurshushållning och minskad klimatpåverkan går hand i hand.”