Blocket vann Inspirationspriset 2014

12 maj 2014

Blocket fick priset för att ha skapat en marknads plats och drivit på utvecklingen att återanvända produkter om och om igen. Det har lett till en effektivare resursanvändning, minskad klimatpåverkan och ett ökat engagemang för återanvändning. Priset delades ut av Kronprinsessan Victoria på Återvinningsdagen i Stockholm den 12 maj.

Blocket har varit föregångare att driva på återanvändningen genom att skapa en marknadsplats för både privatpersoner och företag som vill köpa och sälja funktionsdugliga saker på en marknad, säger Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna. Speciellt intressant är att Blocket tagit initiativ till att beräkna hur mycket klimatpåverkan från återanvändningen har minskat.

Resultaten visar att den minskade klimatpåverkan uppgår till mer än 1,6 miljoner ton, att jämföra med Sveriges utsläpp av klimatpåverkande gaser på ca 56 miljoner ton. Genom Blocket har klimatnyttan av återanvändning verifierats för första gången i Sverige.

– Detta är särskilt intressant eftersom både återanvändning och materialåtervinning hör till effektivaste åtgärderna för att reducera klimatutsläppen, men de syns inte som åtgärder i rapporteringen av Sveriges klimatutsläpp, fortsätter Anders Wijkman.

Priset togs emot av Jan Prokopec, vd och Anna Backe, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Blocket.

Svenska folket handlar mer och mer begagnat för varje år som går. Förutom den ekonomiska fördelen med att handla begagnat börjar alltfler förstå de miljömässiga aspekterna. Nu är vi sporrade att ytterligare höja kunskapen om begagnathandelns positiva effekter och uppmuntra fler till att göra bättre val. Tillsammans gör vi skillnad på riktigt genom att förlänga livscykeln på olika prylar, säger Anna Backe ansvarig för hållbarhetsfrågor på Blocket.