Ny rapport om EU-ländernas arbete med plastavfall

4 juni 2019

Hälften av EU-länderna beskriver plastavfall som en prioriterad fråga, men det är få som har satt upp konkreta mål. Enligt en kartläggning av EU-ländernas plastarbete, som genomförts av den europeiska miljömyndigheten EEA, har nio länder formulerat mål om minskat plastavfall.

“Tydliga och gemensamma mål saknas fortfarande för de flesta produktgrupperna. Därmed skiljer sig ambitionsnivån och åtgärderna stort mellan medlemsländerna”, skriver EEA.

Tillvägagångssättet skiljer sig även bland de länder som har satt mål för minskat plastavfall. Några länder har satt mål om att minska avfallet jämfört med ett basår. Andra länder har mål om att plastavfallet ska minska i förhållande till tillväxten. Rumänien och Storbritannien har i sin tur gått på mål för återanvändning. Sverige beskrivs ha valt en modell som kombinerar olika mål.

Samtidigt som frågan om plastens miljöpåverkan växer ökar efterfrågan av plast inom EU, från 46 miljoner ton år 2010 till 52 miljoner ton år 2017, enligt EEA.

Läs rapporten “Preventing plastic waste in Europe”